1. Taraflar

İşbu Mealbox Üyelik Sözleşmesi("Sözleşme") www.mealbox.com.tr internet sitesinin sahibi, Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No.125, Yenisahra, Ataşehir 34732 Istanbul adresinde mukim Online Market Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş. (Bundan böyle "Mealbox" olarak anılacaktır) ile www.mealbox.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE") arasında akdedilmiştir.

2. Yürürlük ve Sona Erdirme

ÜYE'nın üyelik kaydı işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul etmesiyle gerçekleşir ve Sözleşme yürürlülüğe girer. Mealbox ve ÜYE bu Sözleşme'yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

3. Sözleşmenin Konusu

ÜYE'nin www.mealbox.com.tr internet sitesinden yararlanma ve bu internet sitesini kullanma koşulları, Sözleşme'nin konusunu oluşturmaktadır. www.mealbox.com.tr internet sitesi tasarımı, yazılımı ve ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Mealbox'in mülkiyetindedir, ÜYE tarafından kullanılamaz.

4. ÜYE ve Mealbox'in Hak ve Yükümlülükleri

4.1 ÜYE, www.mealbox.com.tr internet sitesini yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve bu Sözleşme koşullarına uygun şekilde kullanmayı, aksi hale oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden sorumlu olacağını ve Mealbox'i bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını, bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2 ÜYE, www.mealbox.com.tr internet sitesinde, spam, virus, truva atı ve benzeri yazılımlar kullanamaz, herhangi bir program vasıtasıyla internet sitesinin diğer üyelerinin internet sitesinden yararlanmalarını önleyecek, internet sitesini kullanılmayacak hale getirecek veya önemli ölçüde yavaşlatacak, Mealbox'in yazılım ve donanımına zarar verebilecek işlemlerde bulunamaz. www.mealbox.com.tr sitesinin bu tür yazılımlardan korunması amacıyla olanaklar çerçevesinde önlem alınmıştır; ÜYE'nin kendi donanım ve yazılımıyla ilgili olarak kendi koruma sistemini bulundurması gerekir, www.mealbox.com.tr internet sitesine erişimi sebebiyle kendi yazılım, donanım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü sorun ve bu sorunların sonuçlarından ÜYE sorumludur.

4.3 ÜYE, www.mealbox.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı başkaca amaçlar için KULLANAMAZ.

4.4 www.mealbox.com.tr internet sitesinde herhangi bir ÜYE'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Mealbox veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan yalnızca beyan eden ÜYE sorumludur.

4.5 Mealbox, ÜYE verilerinin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden, okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir. ÜYE, www.mealbox.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Mealbox'ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.6 ÜYE, www.mealbox.com.tr'in diğer üyelerinin bilgilerine ve yazılımlarına ulaşmaya veya bunları kullanmaya çalışmayacağını, aksi halde doğabilecek ve cezai sorumluluğun tamamen ÜYE'ye ait olduğunu kabul eder.

4.7 ÜYE, www.mealbox.com.tr internet sitesine ÜYE olurken verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, değişen bilgileri derhal düzelteceğini ve Mealbox'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. ÜYE, Mealbox'in bu bilgileri ve verileri her zaman silebileceğini, ÜYE'nin üyeliğini askıya alabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul eder. Mealbox ÜYE'nin kişisel bilgilerini, kamera ve konum bilgilerini ancak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde verilen mahkeme kararı veya idari emir gereğince yahut ÜYE'nın rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere açıklayabilir; ÜYE'nin rızasının bulunması halinde bu bilgileri ve ÜYE'nin www.mealbox.com.tr internet sitesindeki hareketlerini, internet sitesinin geliştirilmesi ve üyelerine daha iyi hizmet sağlanabilmesi amacıyla kullanabilir.

4.8 ÜYE'nin www.mealbox.com.tr internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE'ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE'ye aittir.

4.9 Mealbox tarafından http://www.mealbox.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.10 ÜYE yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Mealbox ve markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, Mealbox'e ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Mealbox tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece ÜYE'liği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Mealbox tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Mealbox'i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Mealbox'in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

5. Uyuşmazlıkların Çözülmesi

Bu Sözleşme ile bağlantılı veya bu Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.