Meal Box Yemek ve Teknoloji A.Ş. (“Şirket”), www.mealbox.com.tr adresli internet sitesini (“İnternet Sitesi” veya “Site”) ziyaret eden ve kullanan kişilerin (“Kullanıcı”) gizli bilgilerinin korunmasına ilişkin haklarını gözeterek, daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için sizlere ait bazı kişisel verileri işlemektedir. Sitemize kaydetmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenilirliği bizler için her şeyden daha önemlidir.
İşbu Gizlilik Bildirimi (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında tarafınıza ait hangi tür kişisel verilerin, hangi koşullarda, hangi amaçlarla ve hangi  yöntemlerle işlendiğini açıklamaktadır. 
Kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, işleme anlamına gelmektedir.  
Sizlere ait kişisel verilere ilişkin ne tür işlemler yapıldığı hakkında lütfen aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice okuyarak inceleyeniz. Gerektiği takdirde ileride incelemek adına işbu Politika’nın çıktısını almanızı tavsiye ederiz. 
Bu Politika’yı kabul edip bir sonraki aşamaya geçmekle işbu Politika’da yazılı olan hususları ve kuralları okuyup kabul etmiş olacaksanız. Kişisel verilerinizin işlenmesini istemiyorsanız Site’ye erişim sağlamamanız, herhangi bir özelliğinden istifade etmemeniz ve bir sonraki adıma geçmemeniz gerekmektedir. 

1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Tarafınızca doğrudan verilen kişisel verileriniz:
Kullanıcı adınız, şifreniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, IP adresiniz,
Adınız, soyadınız, adresiniz, cinsiyetiniz,
Banka hesap bilgileriniz (ödemeyi banka havalesi/eft şeklinde yapmanız halinde), 
T.C. kimlik numaranız, 
Site içerisinde işaretlemiş olduğunuz kutucuklar ve verdiğiniz onaylara ilişkin kayıtlar.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANIYORUZ?
Toplanılan kişisel veriler, İnternet Sitesi’nde belirtilen kullanımlara ek olarak, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar çerçevesinde de kullanılabilir:
Kimliğinizi belirlemek ve İnternet Sitesi’ne kayıt için koşulları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol etmek,
Site üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler ile ilgili tarafınıza bilgi sağlamak, 
Tarafınızca verilen ödeme bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek,
Diğer iş ortaklarımızla koordineli olarak onların sunduğu hizmetleri size sunmak amacıyla kaydınızı almak, 
Yalnızca onayınızın bulunması durumunda sizlere pazarlama materyalleri sunmak, 
Yeni ürünler ve özellikler geliştirip test etmek,
Hizmet ile ilgili teknoloji sorunlarını teşhis etmek ve/veya düzeltmek,
Şikâyet ve sorularınızı yanıtlamak ve Şirket ile aranızdaki iletişimi sağlamak,
Anket yanıtlamak ve pazar araştırmalarında bulunmak, 
Bilgilerinizi güncellemek,
Hizmet ve Site hakkında fikirlerinizi ve yorumlarınızı almak,  
Gerekli hallerde tarafınıza yasal ve idari bildirimler göndermek,
Tablet ve/veya telefonunuz üzerinden erişebileceğiniz Site’nin mobil versiyonu ve uygulamayı geliştirmek ve/veya güncellemek.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen durumlar hariç olmak üzere yazılı veya sözlü açık onayınız olmadan Şirket dışındaki üçüncü taraflara verilmez. 

3.1. Kişisel Verilerinizin Paylaşılabileceği Taraflar:
Banka hesap bilgileriniz başta olmak üzere kişisel verileriniz, ödemelerin tahsili amacıyla bankalar ve finans kuruluşlarıyla paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz hizmetin sunulmasına yardımcı olan üçüncü taraf kuruluşlarla ("Hizmet Sağlayıcılar") paylaşılabilir. Hizmet Sağlayıcıları içerik ve/veya kişisel verilerinize hizmeti sunmak için gereken ölçüde ve makul gizlilik koşullarına uygun olarak erişebilecektir.
Kişisel verileriniz sizlerle ilişkilendirilemeyecek şekilde anonimleştirilerek paylaşılabilir. Anonimleştirilen bu kişisel veriler Şirket’in reklam verenleri ve iş ortakları dâhil ancak bunlar sınırlı olmamak üzere Şirket’in münhasır takdir hakkına bağlı olarak diğer üçüncü kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla paylaşılabilir. 
Şirket, Site’nin işletilebilmesi ve hizmetleri yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi denizaşırı ve sizin bulunduğunuz ülke dışında dünya çapında başka ülkelere aktarabilir. Şirket, aktarımın yapılacağı ülkede kişisel verilerinize ilişkin yeterli korumanın bulunup bulunmadığını kontrol edecek, bulunmaması halinde gerekli koruma önlemlerinin alınmasından sorumlu olduğunu taahhüt eder.
3.2.  Yasal Taleplerin Yerine Getirilmesi:
Şirket yasal bir talebin (arama izni, mahkeme emri veya mahkeme celbi gibi) yerine getirilmesi için kişisel verilerinizi ilgili makamlarla paylaşma hakkına sahiptir. Ayrıca Şirket tarafından gerekli olduğunun düşünülmesi durumunda, kişisel verileriniz burada belirtilen amaçlar çerçevesinde paylaşılabilir: Dolandırıcılık ya da herhangi bir başka yasadışı faaliyeti saptamak, önlemek ve araştırmak; soruşturma kapsamında sizi, Şirket’i ve diğer üçüncü kişileri korumak ve ölüm ve muhtemel fiziksel yaralanmaları önlemek. 
Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Site’nin yasal mevzuata uygun faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla kişisel verileriniz işlenebilir ve paylaşılabilir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ
4.1. Hizmet aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Türkiye’de veya Şirket’in, İştiraklerin ve/veya Hizmet Sağlayıcıların tesislerinin bulunduğu başka bir ülkede Site ve Site’nin sunduğu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için işlenebilir. Şirket, işlemenin yapılacağı ülkede kişisel verilerinize ilişkin yeterli korumanın bulunup bulunmadığını kontrol edeceğini, bulunmaması halinde gerekli koruma önlemlerinin alınmasından sorumlu olduğunu taahhüt eder.
4.2. Siteyi ve Site sağlanan hizmetleri kullanarak, kişisel verilerinizin Türkiye’ye veya Şirket’in, İştiraklerin veya Hizmet Sağlayıcıların tesislerinin bulunduğu başka bir ülkeye aktarılmasına ve işbu Politika’da belirtilen şekilde kullanılmasına ve ifşasına izin verdiğinizi kabul edersiniz.
4.3. Toplanan kişisel verilerinizi güvende tutmak için ticari ve teknik açıdan makul güvenlik önlemleri alınmaktadır ve hesabınıza erişmenize izin vermeden önce kimliğinizin doğrulanması için makul yöntemler (benzersiz bir şifre istemek gibi) Şirket tarafından kullanılabilir. Ancak, Şirket internet ortamının kendi doğasından kaynaklanan özellikleri itibarıyla işlenen kişisel verilerin güvenliğini mutlak surette garanti edemez ve/veya kişisel verilerinizin erişilemez, ifşa edilemez, değiştirilemez ve/veya yok edilemez olduğuna dair hiçbir surette garanti veremez. 
4.4. Benzersiz şifrenizin ve Site’de yer alan bilgilerinizin gizliliğinin korunması ve sizle Şirket arasındaki e-postalara erişimi kontrol etmek bizzat sizin sorumluluğunuzdadır. 


5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN YASAL HAKLARINIZ
5.1.. Hesap oluşturmanız halinde kendi hesap ayarlarınızı değiştirerek istediğiniz zaman güncelleme hakkına sahipsiniz.
5.2. İşlenen kişisel verilerinizin güncel ve gerçeğe uygun olması için, Site aracılığıyla Şirket’e doğrudan vermiş olduğunuz bilgilerde (e-mail vb.) herhangi bir değişiklik ve/veya güncelleme olması durumunda değiştirilen veyahut güncellenen bilgiyi derhal işbu Politika’da belirtilen yollardan herhangi birisi ile Şirket’e iletmeniz gerekir. Tarafınıza ait bilgilerin güncel ve gerçeğe uygun olmaması durumunda doğabilecek zararlardan Şirket sorumlu değildir.  
5.3. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etmek, işlenen kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesi için işbu Politika’da gösterilen yollardan herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. 
5.4. Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesini, silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep etmek için işbu Politika’da gösterilen yollardan herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.
5.5.Talebiniz doğrultusunda, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi yahut yine talebiniz doğrultusunda kişisel verilerinizin silinmesi veyahut yok edilmesi hallerinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi için işbu Politika’da gösterilen yollardan herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. 
5.6.Kişisel verilerinizin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmek suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 
5.7. Bununla birlikte; ilgili mevzuat kapsamında ileteceğiniz taleplerinizin Şirket tarafından karşılanması Şirket açısından ayrıca bir maliyeti gerektirirse, ilgili makamlarca belirlenen tarifedeki ücreti ödenmesi Şirketçe talep edilebilir.

6. ÇEREZLER 

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kurulan bir veri depolama dosyasıdır. Bu dosyada oturum bilgileriniz ve benzeri verileriniz saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Sitesi’yi etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. 
 
Site’de size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için Şirket tarafından yerleştirilen birinci taraf çerezleri ve aynı şekilde; işbirliği yaptığımız üçüncü kişi, kurum ve web sitelerinin sizlere daha uygun hizmet ürün veya teklifler sunabilmesi için üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır.
 
Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları; 
 
Site’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
Şirket’in sizin İnternet Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması.
6.1.Çerezlerle Hangi Tür Verileriniz İşlenmektedir?
 
Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, İnternet Sitesi’ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Site’de yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.
 
6.2.Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?
 
Internet Sitesi’nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Site’nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir. 
 
Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Site’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Site gerektiği gibi çalışmayabilecektir.
 
İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Site üzerinde video ve sosyal medya içeriklerine rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.
 
Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Site’nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Site’yi geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.
 
Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.
Site’nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. 
Site,  bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. 
 
6.3.Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?

İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. 

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ:
 
7.1.6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 
7.2. Kişisel verileriniz Site’den ve Site’nin sağladığı hizmetlerden istifade etmeye devam ettiğiniz sürece saklanacaktır. Site’de yer alan kaydınız sona ermesine rağmen Şirket,  raporlama ve analitik analiz amaçlarıyla kullanıcı adı, isim, yaş ve cinsiyet bilgilerini işleyebilir. 
 
7.3. Kişisel verileriniz elde edilmiş oldukları amaçlar bakımından gerekli olandan daha uzun süre veya yürürlükteki mevzuatta öngörülenden daha uzun süre işlenmeyecektir.
 
8. Kredi Kartı Güvenliğimiz
Sitemizde alışveriş güvenliği 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) Protokolü ile sağlanmaktadır.
Elektronik ortamda gerçekleştirilen ve güvenli bilgi akışının sağlanmasının gerekli olduğu sistemlerde bir endüstri standardı olan SSL Protokolü sayesinde, alışveriş yaparken girmiş olduğunuz kredi kartı bilgileriniz, cityshop.com.tr dan bağımsız olarak şifrelenerek, provizyon alınacak bankanın Sanal Pos sistemine güvenli olarak iletilir. Ayrıca SSL Protokolü, bulunmak istediğiniz sitenin sahte bir versiyonunda olmadığınızı, gerçekten doğru sitede olduğunuzu da kanıtlar.
Kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz, internet adresinin http’den https’e dönüştüğü sayfanın altında bulunan kilit ikonuna çift tıklayarak SSL sertifikasını inceleyebilirsiniz. SSL Protokolü hakkında daha detaylı bilgi edinmek için www.ssl.com sitesini inceleyebilirsiniz. SSL Protokolü ile güvence altına alınmış sipariş ödeme sayfaları dışında, internet üzerinde gerçekleştirilen iletişim biçimlerinin hiçbirinde (e-postalar, hızlı mesajlaşma servisleri, müşteri ilişkileri iletişim formları vb.) kredi kartı bilgilerinizi yazmayınız. Kredi kartı bilgileri genel kanının aksine, internet ortamında değil, büyük oranda gündelik kullanımda fiziki ortamlarda çalınmaktadır. Unutmayın, kredi kartınıza ait tüm bilgiler, kartınızın üzerinde yazılıdır. Belirli bir kredi kartınız ile yapacağınız ilk alışverişinizde, bankanın Sanal Pos sistemi tarafından provizyon onayı alan işlemin ekstra güvenliğini sağlamak amacıyla, provizyon alınan bankanın Fraud Güvenlik Departmanı’yla iletişime geçilerek, kullanılan kredi kartının, gerçekten üzerinde adı yazılı olan kart hamili tarafından kullanıldığının yazılı onayı alınır. Gerekli görülen durumlarda, banka ya da cityshop.com.tr yetkilileri, kredi kartı hamilini telefonla arayarak sipariş teyidi isteyebilir. Siparişin hazırlanmasından önce onay aşamasının tamamlanması gerekmektedir. Bu uygulama, her ne kadar sunulan hizmetin hızını etkilese de, daha sağlıklı bir alışveriş deneyimi yaşanması için bankacılık sektörü tarafından da gerekli görülen bir standarttır.
Sitemize giriş yaptığınız bilgilerinizin işleminizin gerçekleştirilebilmesi için gerekli 3. Şahıslara (bankalar ve kredi kartı şirketleri v.) iletilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgileriniz; kredi kartı numaranız, son kullanma tarihiniz ve CCV2 de dahil tüm malî bilgilerinizi içermektedir. 
Sitemizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Tüm Kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için mail adresimiz aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
9. ŞİRKET İLE İLETİŞİM VE ŞİRKET TARAFINDAN GÖNDERİLEN E-POSTALAR VE BİLDİRİMLER
İşbu Politika hakkında sorularınız, düşünceleriniz veyahut talepleriniz olması durumunda, aşağıda belirtilmiş olan iletişim kanallarından herhangi birisini kullanarak Şirket ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. 

E-mail	: …………… 
Tel	: …………….

Hizmet’in sunulması ile ilgili herhangi bir eksiklik, aksaklık, arıza veyahut benzeri bir durumun söz konusu olması halinde, Şirket bu durumu bildirmek amacıyla size e-posta gönderebilir veyahut kendisinin uygun gördüğü farklı bir şekilde sizinle iletişime geçebilir.

10. POLİTİKA’DA DEĞİŞİKLİKLER
Şirket, Politika’yı zaman zaman değiştirebilir ve/veya güncelleyebilir. İşbu Politika’da herhangi bir değişiklik veyahut güncelleme olması durumunda, güncellenmiş Politika’nın Site’de yayımlanması yoluyla bilgi sahibi olma imkânı tanınacaktır. Bu nedenle; öncelikli olarak her kullanımınızda, aksi takdirde periyodik olarak Politika’nın üstünde yer alan güncelleme tarihini kontrol etmeniz gerekmektedir. Politika’nın güncellenmiş olması halinde; güncellenmiş versiyonu gözden geçirmeniz, değişiklikleri ve güncellemeleri onaylamamanız durumunda Site’den kaydınızı derhal silmenizi ve Site’nin sunduğu hizmetleri kullanmayı bırakmanızı öneririz. Değişiklikler veya güncellemeler mevcut koşullara uygun olarak başka biçimlerde bildirilebilir.


Bize aşağıda yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz:
Unvan	: Meal Box Yemek ve Teknoloji A.Ş.

Adres	: Küçükbakkalköy Mahallesi Rüstemağa Sokak No.6 D Plaza B Blok Kat:2 34752 Ataşehir/İstanbul

Telefon	: 216 324 8137

Faks	: 216 324 8137

E-posta	: info@mealbox.com.tr